woonkeus logo trans
Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Bij het beoordelen van urgentieaanvragen moet de urgentiecommissie zich houden aan bepaalde beleidsregels. De corporaties in de regio Stedendriehoek hebben dezelfde beleidsregels als het gaat om urgentie. Deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

U kunt urgentie krijgen als u voldoet aan de volgende criteria:

 1. Er is sprake van een woonnoodsituatie die binnen vier maanden moet worden opgelost;
 2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen;
 3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.

Ad 1. Er is sprake van een woonnoodsituatie die binnen vier maanden moet worden opgelost.
Dit betekent het volgende:

 • Uw probleem heeft een directe relatie met de woning of de woonomgeving. Een (andere) woning in de regio Stedendriehoek moet een oplossing zijn voor de huidige woonnoodsituatie.
 • Uw huidige woning is niet geschikt of geschikt te maken om het probleem te verhelpen.
 • U kunt aantonen dat het probleem in de regio Stedendriehoek moet worden opgelost, ook al stond u minimaal de afgelopen 12 maanden niet ingeschreven op een zelfstandig adres bij een gemeente in deze regio.
 • De woonnoodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is om deze langer dan vier maanden te laten duren.

Ad 2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen.
Dit betekent het volgende:

 • De woonnoodsituatie is buiten uw schuld of nalatigheid ontstaan.
 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen.
 • Voor zover er sprake is van eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem wordt dit verwijtbaar gesteld tot drie jaar na het ontstaan.
 • U heeft de woonnoodsituatie niet kunnen zien aankomen of u was niet in staat tijdig maatregelen te nemen om de woonnoodsituatie te voorkomen. Verder was u niet in staat daarop in te spelen door u tijdig in te schrijven als woningzoekende in de regio en te reageren op vrijkomende woningen.
 • Als u urgentie aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat u eerst zelf naar een oplossing van het probleem heeft gezocht.

Ad 3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.
Dit betekent het volgende:

 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is onvoldoende voor een huur- of koopwoning op de particuliere markt. De grens hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 geldt een grens van € 43.574,--.
 • Uw inschrijftijd is onvoldoende om zelf binnen een redelijke termijn in de regio een woning te kunnen vinden. De grenzen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld. Voor huishoudens van 1 en 2 personen geldt in 2020 een grens van 6 jaar inschrijftijd. Voor huishoudens van 3 tot 5 personen geldt in 2020 een grens van 8 jaar inschrijftijd.
 • U heeft niet de mogelijkheid om het woonprobleem op te lossen door bewoning van onzelfstandige woonruimte (kamer/etage).

U kunt alleen urgentie krijgen als u aan alle drie de criteria voldoet.


De urgentieregels staan in Bijlage 4 van de Samenwerkingsovereenkomst regionale woonruimteverdeling. Dit is een openbaar document. In Bijlage 4 van de samenwerkingsovereenkomst staat uitgebreide informatie over de eisen waaraan u moet voldoen en de documenten die u aan moet leveren als u urgentie aanvraagt vanwege een relatieverbreking. Het reglement van de urgentiecommissie, als ook de brochures over urgentie in de regio Stedendriehoek vindt u onder Documentatie.