Urgentiebeleid Bommelerwaard

 

Definitie urgentie
Er is sprake van urgentie als een woningzoekende buiten de eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke en/of psycho-sociale gezondheid. Verhuizen op korte termijn is dan noodzakelijk. De situatie kenmerkt zich door het plotselinge karakter. De woningzoekende kan zelf op korte termijn geen oplossing vinden voor de situatie.

Urgentievoorwaarden:

De woningzoekende moet...

 • ingeschreven staan bij Woongaard;
 • economische en/of sociaal gebonden zijn aan de gemeenten Maasdriel of Zaltbommel;
 • verkeren in een acute noodsituatie.

Verder is er sprake van:

 • De situatie is niet van tevoren voorzien, of door eigen schuld of nalatigheid ontstaan;
 • Er is een directe relatie tussen de situatie en de huidige woning. De huidige woning is niet geschikt (te maken) om de situatie op te lossen;
 • Er is geen alternatief binnen zes maanden. Ook niet door te reageren op een minder geliefde woning of op een andere wijze.

Na ontvangst van de urgentieverklaring moet de wonoingzoekende binnen zes maanden verhuizen. Een urgentieverklaring is bedoeld om de noodsituatie van de woningzoekende op te lossen. Het is er niet op gericht om een betere woning te krijgen. 

 

In welke situatie krijgt men geen urgentie 

 

Relatieproblemen

 • Bij echtscheiding/verbroken relatie met en zonder kinderen
 • Slechte ouder-kindrelatie

Financiele problemen: 

 • Financiele noodsituatie, geen eigen schuld/nalatigheid
 • Gedwongen verkoop huis
 • Problemen met huurbetaling en/of huurtoeslag, wat eventueel uitzetting uit de woning tot gevolg heeft
 • huren van woonruimte door twee individuen (geen gezamenlijke huishouding). een van de twee verlaat de woning, waardoor de ander dubbele woonlasten heeft.

Technische problemen van de woonruimte

 • Technisch niet adequate woning/achterstallig onderhoud
 • Geen optimale werk- of studeerruimte
 • Hygienisch niet adequate woning (bijvoorbeeld ongedierte)

Problemen met woonomgeving

 • Conflict met de buren.
 • Conflict tussen bewoner en de buurt.
 • Heimwee naar de oude buurt.
 • Achteruitgang buurt.
 • Tijdelijke overlast als gevolg van verbouwing/bouwactiviteiten.
 • Lawaaioverlast directe omgeving.

Inwoning /ontbreken woonruimte

 • Huuropzegging door verhuurder (huurbescheming)
 • Zelf huur opzeggen zonder in het bezit te zijn van vervangende woonruimte
 • Gezin had zelfstandige woonruimte, is vervolgens gaan inwonen
 • Trouwen zonder zelfstandige woonruimte
 • Zwanger: inwonend of geen zelfstandige woonruimte
 • Iemand laten inwonen (te weinig vertrekken)
 • Kind wil / kan niet meeverhuizen met ouders
 • Gezinshereniging eerste of tweede generatie

Medische urgenties in verband met gezondheid

 • Tuinonderhoud moeilijk / onmogelijk
 • Huishouden moeilijk / onmogelijk
 • Onderhoud huidige woning moeilijk / onmogelijk