amersfoort

Criteria voor een urgentieverklaring

U kunt urgentie aanvragen wanneer u 18 jaar of ouder bent en een geldige verblijfstitel heeft. Verder moet u een economische of maatschappelijke binding hebben met de gemeente Amersfoort. Vervolgens kunt u urgentie krijgen als er sprake is van een:

 

Medische indicatie

  • Een snelle oplossing van uw woonprobleem is om medische redenen noodzakelijk. Uw medische situatie wordt daarvoor onderzocht door een onafhankelijk medisch adviesbureau.
  • U heeft een WMO indicatie om te verhuizen en een verhuizing is de snelste en goedkoopste manier om uw woonprobleem op te lossen.

 

Sociale indicatie

Een snelle oplossing van uw woonprobleem is om sociale redenen noodzakelijk. Van een sociale indicatie kan sprake zijn in de volgende situaties:

1. Echtscheiding met een of meer inwonende, minderjarige kinderen waarbij zonder urgentie de minderjarige kinderen dakloos worden;

2. Onaanvaardbare situaties waarbij het gaat om ernstige, levensbedreigende problemen in relatie tot de huidige woning en/of dreigende dakloosheid door plotselinge overmacht.

 

In het algemeen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Er wordt alleen een urgentie verleend, als er sprake is van een noodsituatie of duidelijk aantoonbaar is dat deze op korte termijn dreigt te ontstaan;
  2. U kunt het woonprobleem niet zelf oplossen.
  3. U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het woonprobleem.

 

 

De urgentieregels staan in de Huisvestingsverordening 2018 van de gemeente Amersfoort.