entree logo trans

 

 

 

 

 

Bij het beoordelen van urgentieaanvragen moet de urgentiecommissie zich houden aan bepaalde beleidsregels. De gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen hebben dezelfde beleidsregels als het gaat om urgentie. Deze zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening van de betreffende gemeente.

U kunt urgentie krijgen als er sprake is van een persoonlijke noodsituatie en u voldoet aan de volgende criteria:

 1. De woonnoodsituatie moet binnen vier maanden worden opgelost;
 2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen;
 3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.

Ad 1. Er is sprake van een persoonlijke noodsituatie die binnen vier maanden moet worden opgelost.
Dit betekent het volgende:

 • Uw probleem heeft een directe relatie met de woning of de woonomgeving. Een (andere) woning in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen moet een oplossing zijn voor de huidige woonnoodsituatie.
 • Uw huidige woning is niet geschikt of geschikt te maken om het probleem te verhelpen.
 • De woonnoodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is om deze langer dan vier maanden te laten duren.

Ad 2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen.
Dit betekent het volgende:

 • De woonnoodsituatie is buiten uw schuld of nalatigheid ontstaan.
 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen.
 • Voor zover er sprake is van eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem wordt dit verwijtbaar gesteld tot drie jaar na het ontstaan.
 • U heeft de woonnoodsituatie niet kunnen zien aankomen of u was niet in staat tijdig maatregelen te nemen om de woonnoodsituatie te voorkomen. Verder was u niet in staat daarop in te spelen door u tijdig in te schrijven als woningzoekende in de regio en te reageren op vrijkomende woningen.
 • Als u urgentie aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat u eerst zelf naar een oplossing van het probleem heeft gezocht.

Ad 3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.
Dit betekent het volgende:

 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is onvoldoende voor een huur- of koopwoning op de particuliere markt. De grens hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 geldt een grens van € 39.055,-. 
 • Uw meettijd is onvoldoende om zelf binnen een redelijke termijn in de regio een woning te kunnen vinden. De grenzen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld. Voor huishoudens van 1 tot en met 5 personen geldt in 2020 een grens van 14 jaar meettijd.
 • U heeft niet de mogelijkheid om het woonprobleem op te lossen door bewoning van onzelfstandige woonruimte (kamer/etage).

U kunt alleen een noodurgentieverklaring krijgen als u aan alle criteria voldoet.


De urgentieregels staan in de huisvestingsverordening en in het reglement van de urgentiecommissie van de gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen. In het reglement vindt u onder artikel 20.c uitgebreide informatie over de eisen waaraan u moet voldoen en de documenten die u aan moet leveren als u urgentie aanvraagt vanwege een relatieverbreking. Een verordening is een openbaar document. In de regio Arnhem-Nijmegen hebben de samenwerkende gemeenten identieke verordeningen als het gaat om het urgentiebeleid.