ucw transparant

Kwaliteitsbewaking

Het secretariaat van de urgentiecommissie vormt een belangrijke schakel tussen de commissie enerzijds en overige betrokken partijen anderzijds. Zowel de commissie als het secretariaat zetten zich op diverse manieren in om de kwaliteit van het gehele urgentieproces te waarborgen. Daarbij richt het secretariaat zich vooral op de externe contacten en de commissie op haar interne kwaliteitsborging. De volgende activiteiten maken standaard deel uit van de werkzaamheden:

  • regelmatig overleg met betrokken partijen, zoals de urgentiefunctionarissen uit de betreffende regio, het orgaan dat beroep- dan wel bezwaarschriften behandeld in de betreffende regio of gemeente en beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het urgentiebeleid in een regio;
  • plenaire overleggen van de commissie waarbij de voorzitters en leden discussiëren over het beleid en zij de besluitvorming afstemmen;
  • verzorgen van trainingen met betrekking tot het urgentiebeleid en de urgentieprocedure. Het standaard trainingsaanbod is met name bestemd voor corporatiemedewerkers. Voor andere geïnteresseerden kan maatwerk geleverd worden;
  • bijeenkomsten voor urgentiefunctionarissen uit een bepaalde regio om plenair zaken af te stemmen;
  • evaluatie en advisering rondom het (door)ontwikkelen van urgentiebeleid, dan wel aanscherpen van urgentieprocedures;
  • afhankelijk van de omvang van de regio: verzorgen van nieuwsbrieven. Deze zijn primair bedoeld voor de urgentiefunctionarissen van corporaties. De nieuwsbrieven behandelen inhoudelijke en praktische zaken met betrekking tot urgenties, zoals nieuw vastgestelde beleidsregels en -procedures;
  • beheer www.urgentiecommissie.nl.