woonkeus logo trans

 

 

 

 

 

Stap 1: Ga naar een corporatie binnen de regio Stedendriehoek. Dit is de regio Apeldoorn, Deventer, Zutphen. Een medewerker van de corporatie schat in of u kans maakt op urgentie. Als dat zo is, volgt een afspraak met een urgentiefunctionaris. Met hem/haar bespreekt u uw situatie.

Stap 2: Een urgentiefunctionaris van de corporatie neemt contact met u op. U bespreekt of het zinvol is om de procedure te starten. Als u besluit een aanvraag in te dienen, vertelt de urgentiefunctionaris welke informatie u daarvoor aan moet leveren. 

Stap 3 De urgentiefunctionaris schrijft een rapport over uw persoonlijke situatie. Samen met u verzamelt de functionaris gegevens van derden voor uw urgentiedossier. De functionaris vertelt u welke informatie u moet aanleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de gegevens.

Vraagt u urgentie aan vanwege psychosociale of medische problemen, dan kan de functionaris aan een extern bureau vragen om een aanvullend rapport over uw situatie. Soms wil een medewerker van het externe bureau u hiervoor thuis bezoeken. Uw urgentiedossier bestaat uit het rapport van de functionaris en alle andere gegevens die over uw situatie zijn verzameld. U betaalt eenmalig € 30,- (prijspeil 2020). De functionaris stuurt uw dossier naar het secretariaat van de urgentiecommissie. 

Stap 4 De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. De commissie neemt haar besluit op basis van het dossier. In de regio Stedendriehoek hebben de samenwerkende corporaties bepaald wat de regels zijn om urgentie te kunnen krijgen. De urgentiecommissie moet zich houden aan deze regels. Binnen zes weken nadat de urgentiefunctionaris uw dossier heeft doorgezonden, stuurt het secretariaat u bericht over de uitslag.

Stap 5 Krijgt u urgentie? Dan is uw urgentieverklaring vier maanden geldig. Met een urgentieverklaring heeft u voorrang op andere woningzoekenden. Een urgentieverklaring is geldig in het stedelijke gebied (dus in de bebouwde kom) van Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Soms is een urgentie ook geldig in het landelijk gebied van de regio Stedendriehoek.

Met een urgentie krijgt u voor de meeste woningen voorrang op andere woningzoekenden. Als er meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, dan geldt de regel: de woningzoekende die het eerst urgentie heeft gekregen gaat voor.

Lees goed wat er in de woningadvertenties staat. U heeft namelijk niet bij alle woningen voorrang met uw urgentie. Dit staat in de advertentie. Heeft u voor een woning geen voorrang met uw urgentie? Dan kunt u wel reageren, maar op basis van uw inschrijfduur. Reageert u op een lotingwoning? Uw urgentie is dan niet geldig. Lotingwoningen worden willekeurig toegewezen zonder rekening te houden met inschrijfduur of voorrangsregels.

De urgentiecommissie mag speciale voorwaarden verbinden aan een urgentie. De commissie kan bijvoorbeeld bepalen dat een urgentie alleen geldig is in een bepaalde plaats. Als dit zo is, staat dit in het besluit dat u ontvangt van de commissie.

Stap 6 Uw urgentieverklaring vervalt in de volgende gevallen:

  • u accepteert woonruimte. Daarmee vervalt ook uw inschrijving als woningzoekende;
  • u weigert een aanbod van passende woonruimte;
  • na het verstrijken van de urgentietermijn.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de urgentiecommissie de urgentieperiode met maximaal drie maanden verlengen. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u binnen uw urgentietermijn geen mogelijkheid heeft gehad om te reageren op het woningaanbod. Dit komt bijna niet voor. Een verzoek tot verlenging moet u zelf op tijd indienen bij de woningcorporatie waar u ook de urgentieaanvraag heeft ingediend. Dit kan in de laatste maand waarin uw urgentieverklaring geldig is.