entree logo trans

 

 

 

 

 

Stap 1: Neem contact op met een woningcorporatie in de regio Arnhem-Nijmegen. In een zogeheten ‘kansadviesgesprek’ kijkt een medewerker van de woningcorporatie samen met u hoe groot uw kansen op een urgentie zijn. Centraal in het gesprek staat de vraag of het zinvol is om de procedure te starten. Besluit u om de procedure te starten? Vul dan allereerst het aanvraagformulier in. 

Let op: verblijft u in een opvangvoorziening vanwege relatieproblemen en/of geweld, dan kunt u een 'urgentie tijdelijke opvang' aanvragen. Informeer hiervoor bij de corporatie.

Stap 2: Nadat alle formulieren zijn ingevuld en ondertekend, verdiept de medewerker van de woningcorporatie zich in uw persoonlijke situatie. Hij of zij kan u bijvoorbeeld uitnodigen voor een tweede gesprek of gegevens van derden verzamelen. Bovendien kan er een aanvullend extern rapport gevraagd worden. De extern rapporteur neemt dan contact met u op. Ook kan de medewerker u om meer gegevens vragen. Al deze aanvullende informatie is nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen.

Vervolgens betaalt u € 55,- (prijspeil 2020) administratiekosten die verbonden zijn aan de procedure. Dan stuurt de medewerker uw aanvraag, voorzien van alle informatie en een rapport, naar de urgentiecommissie. Het secretariaat van de urgentiecommissie stuurt u een kopie van het rapport. U kunt dan binnen een week schriftelijk reageren op de inhoud van het rapport. Deze reactie komt bij uw aanvraag en wordt voorgelegd aan de urgentiecommissie. 

Stap 3: De Urgentiecommissie woonruimteverdeling is een onafhankelijke commissie, die aanvragen voor urgentie beoordeelt. Iedere aanvraag wordt individueel behandeld. De commissie neemt haar besluit op basis van alle informatie die ze heeft. Zij toetst aan de hand van de vastgestelde voorwaarden of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Het besluit wordt binnen elf weken, nadat u uw aanvraag heeft ingeleverd en de administratiekosten heeft voldaan, aan u bekend gemaakt. Van het besluit van de urgentiecommissie krijgt u schriftelijk bericht. Als de commissie heeft besloten om uw verzoek af te wijzen, dan geeft ze daarbij een motivatie van het besluit. In die brief kunt u ook lezen hoe u tegen dit besluit bezwaar kunt maken. De commissie brengt zelf de woningcorporatie op de hoogte van haar besluit. 

Stap 4: Als u een urgentieverklaring heeft gekregen, dan is deze vier maanden geldig. U kunt nu, net als andere woningzoekenden, een woning zoeken. Maar er is een belangrijk verschil. U krijgt voorrang op de reguliere woningzoekenden als u reageert op een woningadvertentie. Zijn er meer belangstellenden met een urgentieverklaring voor dezelfde woning? Dan krijgt degene met de oudste urgentieverklaring voorrang. Goed om te weten: herstructureringskandidaten (mensen die moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie van de huidige woning) krijgen voorrang boven woningzoekenden met een urgentieverklaring. Woningzoekenden met een verhuisindicatie van de gemeente vallen buiten de urgentieregeling.

Het is van belang dat u alléén reageert op een woning als u voldoet aan de gestelde eisen. Leest u de advertentie goed, want voor sommige woningen gelden extra bepalingen. Zo staat er bij sommige woningen ‘geen voorrang voor urgenten’. Uw urgentieverklaring geeft u dan géén voorrang op reguliere woningzoekenden. Zolang uw urgentieverklaring geldig is, blijft een medewerker van de woningcorporatie uw contactpersoon. Deze medewerker kan u helpen bij het zoeken naar een woning. 

Stap 5: De urgentieverklaring vervalt direct zodra u nieuwe woonruimte heeft gevonden, of als u een passende woning (die aan u is aangeboden) weigert. Heeft u na vier maanden (de geldigheidsduur van de urgentieverklaring) nog geen woning gevonden? Ook dan vervalt de urgentieverklaring. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de urgentiecommissie besluiten de urgentieperiode te verlengen met maximaal drie maanden. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u binnen de periode van vier maanden geen mogelijkheid heeft gehad om te reageren op een advertentie. Dit komt bijna niet voor. U dient namelijk in de hele regio Arnhem-Nijmegen op zoek te gaan naar woonruimte. Een verzoek tot verlenging moet u zelf op tijd indienen bij de woningcorporatie waar u de urgentieverklaring heeft aangevraagd. Het verlengingsverzoek moet voorzien zijn van een toelichting waarom u verlenging aanvraagt.