gemeente soest

 

Jaarverslagen:

Cijfermatig jaarverslag Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018 gemeente Soest

Jaarverslag Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2017 voor de gemeente Soest

 

Beleidsdocumenten:

Huisvestingsverordening gemeente Soest

Reglement Urgentiecommissie

 

Folder

Urgentiecommissie Woonruimteverdeling

 

Bekijk hier de privacy verklaring waarin staat hoe de gegevens van uw urgentieaanvraag verwerkt worden:

Privacy verklaring