entree logo trans

 

 

 

 

 

Jaarverslagen

Cijfermatig jaarverslag Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2018 regio Arnhem-Nijmegen

Jaarverslag Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2017 regio Arnhem-Nijmegen

Jaarverslag Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2016 regio Arnhem-Nijmegen

 

 

Beleidsdocumenten

Huisvestingsverordening 2020 (alle gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben dezelfde huisvestingsverordening. Hier leest u de tekst van deze identieke verordeningen)

Reglement Urgentiecommissie

 

Folders

Urgentiecommissie Woonruimteverdeling

Folder urgentie na relatieverbreking

 

Bekijk hier de privacy verklaring waarin staat hoe de gegevens van uw urgentieaanvraag verwerkt worden:

Privacy verklaring