eemnes

 

In bezwaar gaan

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de urgentiecommissie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag ná de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres en inschrijfnummer als woningzoekende bij Woningnet Eemvallei;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

 

U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift sturen naar:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemnes

T.a.v. secretariaat commissie voor de bezwaarschriften

postbus 71

3755 ZH Eemnes

 

 

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op de website van de gemeente Eemnes.