entree logo trans

 

 

 

 

 

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de urgentiecommissie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt een bezwaarschrift alleen schriftelijk indienen, dus per brief. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag nĂ¡ de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres en inschrijfnummer van Entree;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

Uw bezwaarschrift kunt u indienen bij de gemeente Arnhem. Dit is de contactgemeente voor alle gemeenten in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. Ook als u in een andere gemeente woont, moet u uw bezwaarschrift dus indienen bij de gemeente Arnhem.

In uw bezwaarschrift vertelt u waarom u het er niet mee eens bent. U zet erin uw naam, adres, telefoonnummer en handtekening.

 

Stuur de brief naar:

Gemeente Arnhem

Cluster Intern Advies

ter attentie van het secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie

postbus 9029

6800 EL  Arnhem

 

Meer informatie vindt u op www.arnhem.nl.