woonkeus logo trans
Bent u het niet eens met een besluit van de urgentiecommissie? Dan kunt u in beroep gaan tegen dit besluit bij de Beroepscommissie regio Stedendriehoek. Hoe dit precies moet, staat in het besluit dat u van de urgentiecommissie heeft gekregen.

U kunt een beroepschrift alleen schriftelijk indienen. U moet uw beroepschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag ná de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

In het beroepschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres en inschrijfnummer van Woonkeus Stedendriehoek;

2. de datum waarop u het beroepschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het beroepschrift schrijft.

 

U kunt uw beroepschrift sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De corporatie is niet betrokken bij de beroepsprocedure.

Het indienen van een beroepschrift kost € 30,- (prijspeil 2020). Als de beroepscommissie uw beroepschrift heeft ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging, waarin zij u laat weten hoe u deze kosten kunt betalen. Als u heeft betaald, wordt uw beroepschrift in behandeling genomen. De beroepscommissie laat u schriftelijk weten hoe ver zij is met de behandeling van uw beroepschrift.

Bij het beoordelen van beroepschriften tegen een besluit van de urgentiecommissie gaat de beroepscommissie uit van de regels uit de Samenwerkingsovereenkomst. De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht worden naar analogie toegepast op de werkzaamheden van de commissie, voor zover dit in de samenwerkingsovereenkomst of in het reglement is vermeld.

Meer informatie over het indienen van een beroepschrift en de beroepscommissie vindt u op de website van Woonkeus Stedendriehoek. Wilt u het jaarverslag van de beroepscommissie lezen, kijk dan onder Documentatie

Tegen een besluit van de beroepscommissie staat geen verder rechtsmiddel open.