ucw transparant

 

 

 

Zakelijke klanten

De urgentiecommissie wordt ondersteund door Enserve, specialist in woonruimteverdeling. Woonruimteverdeling is een complex proces. In het belang van woningzoekenden is het ons streven om dit proces zo toegankelijk en transparant mogelijk te houden. Niet alleen adviseren wij onze klanten hierover, wij voeren het ook voor hen uit.

Wij ondersteunen op alle aspecten van woonruimteverdeling, waaronder de uitvoering van urgentieregelingen. Dit doen wij voor zowel corporaties als gemeenten. Ons secretariaat is gespecialiseerd in het behandelen van urgentieaanvragen en doet dit op een zorgvuldige en efficiente wijze. Daarbij hoort een objectieve beoordeling door onze onafhankelijke urgentiecommissie, die is samengesteld uit leden met relevante expertise. Wij zijn ons dagelijks bewust van het belang dat elke aanvrager van ugentie hierbij heeft. Ons secretariaat begeleidt uw medewerkers binnen elke stap van het urgentietraject en voorziet hen van noodzakelijke informatie. Wij verzorgen ook trainingen voor uw medewerkers over het urgentiebeleid en de -procedure. Wij adviseren bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en regionale samenwerking. Onze werkwijze kenmerkt zich door korte lijnen, persoonlijk contact en snel handelen.