ucw transparant

 

 

 

Wie zijn wij?

De urgentiecommissie bestaat uit voorzitters en leden die onafhankelijk zijn. Dat wil zeggen dat zij niet verbonden zijn aan bijvoorbeeld een corporatie binnen de regio waarvoor zij werken. Alleen op die manier kunnen er onafhankelijke en objectieve besluiten worden genomen. De voorzitters en leden doen hun werk voor de urgentiecommissie naast andere bezigheden. Veel leden hebben nog een fulltime of parttime baan. Zij zetten zich vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en interesse in voor de urgentiecommissie.

De voorzitters en leden zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid. Zij weten door opleiding en ervaring veel van medische, psychosociale, volkshuisvestelijke, financiele of juridische zaken. Met deze combinatie van kennis en ervaring kunnen urgentieaanvragen goed beoordeeld worden. De commissie vergadert wekelijks en bestaat op dit moment uit drie voorzitters, veertien leden en drie secretarissen. Bij een vergadering van de commissie zijn drie of vier leden, één voorzitter en één secretaris aanwezig. De voorzitters en leden rouleren waardoor er steeds in een andere samenstelling wordt vergaderd. Dit zorgt ervoor dat iedereen een frisse blik houdt.

De urgentiecommissie wordt formeel benoemd door de regio waarvoor zij werkt. Het secretariaat van de urgentiecommissie wordt gevoerd door Enserve. Enserve is specialist in woonruimteverdeling en ondersteunt corporaties en gemeenten daarin met diverse werkzaamheden.