ucw transparant

 

 

 

Hoe werkt het?

De urgentiecommissie is een onafhankelijke commissie die urgentieaanvragen beoordeelt. Iedere aanvraag wordt individueel bekeken. Dat betekent dat de commissie over iedere aanvraag afzonderlijk een besluit neemt. Het is niet zo dat bepaalde groepen aanvragers altijd urgentie krijgen en andere juist niet. Of u urgentie krijgt, is altijd afhankelijk van de individuele omstandigheden.

De commissie neemt haar besluit op basis van alle schriftelijke informatie die zij heeft. Met de vastgestelde beleidsregels kijkt de commissie of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Tijdens een vergadering worden er meerdere urgentieaanvragen besproken. Alle leden geven hun mening over een aanvraag. Het besluit wordt genomen door ‘de meeste stemmen gelden’, al is het in de praktijk meestal zo dat iedereen het eens is over het besluit. De secretaris noteert tijdens de vergadering welke besluiten er worden genomen en waarom. Na de vergadering schrijft de secretaris de besluiten en verstuurt ze aan de woningzoekenden.

Binnen zes weken nadat uw aanvraag is doorgestuurd naar de urgentiecommissie ontvangt u het schriftelijke besluit van de commissie. De commissie stuurt een kopie van het besluit naar de woningcorporatie of gemeente die uw aanvraag heeft behandeld. Als uw aanvraag is afgewezen, legt de commissie in haar brief uit waarom dit is gebeurd. In de brief kunt u ook lezen hoe u tegen het besluit in bezwaar of beroep kunt gaan.

Voor het aanvragen van een urgentieverklaring moet u veel persoonlijke gegevens aanleveren. U vraagt zich af wat daarmee gebeurt. In de privacy verklaring leest u hoe de urgentiecommissie omgaat met uw gegevens. De privacy verklaring vindt u per regio onder 'Documentatie'.