gemeente soest

 

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de urgentiecommissie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt een bezwaarschrift alleen schriftelijk indienen, dus per brief. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag ná de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres en inschrijfnummer als woningzoekende bij Woningnet Eemvallei;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

In uw brief vertelt u waarom u het er niet mee eens bent. U vermeldt uw naam, adres, een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent en uw handtekening. U stuurt de brief naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest, postbus 2000, 3760 CA, Soest.

Informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op de website van de gemeente Soest.